Az ipari terület bemutatása

A Point Kft. tulajdonában lévő terület a 81-s út két oldalán helyezkedik el (2,6 hektár illetve 55.9 hektár) 1200 méterre az M1 autópálya és a 81-s út csomópontjától (mindkét irányból fel/lehajtási lehetőséggel).



Töltéstava Önkormányzati Testülete 2000. szeptemberében jóváhagyta a szabályozási tervet, és rendeletben ipari-gazdasági területté nyilvánította a Point teljes területét.

Területi mérleg




A szabályozási tervben a belső telekhatárok is megjelennek, ezek azonban az igényeknek megfelelően módosíthatók.

A környezet:

Célpont
lakosság
elérési úttávolság
elérési idő
Győr
cca. 100.000 fő
81.foút (E575), 5 km
4 perc
Székesfehérvár
cca. 100.000 fő

81.foút (E575), 74km
70 perc
Bratislava (fováros)
cca. 450.000 fő
M1(E60), 85 km
65 perc
Budapest (fováros)
cca. 1.800.000 fő
M1(E60), 115 km
60 perc
Wien (fováros)
cca. 1.600.000 fő
M1(E60), 130 km
75 perc
81.sz.foút(E575)
0 km
0 perc
M1(E60)
1,8 km
2 perc
Pér nemzetközi repülotér
5,7 km
5 perc
Gönyü
25 km
22 perc
Vámosszabadi
23 km
25 perc
Győr vasútállomás
12 km
15 perc

Győr ma Magyarország legnagyobb ipari központja, olyan multinacionális cégekkel, mint az AUDI (több, mint 1,5 mrd EURO befektetéssel), a Philips,
és számos más nagy cég. A 81.sz.foút „másik végén” található Székesfehérvár az ország második legnagyobb ipari központja szintén számos nagy
multinacionális céggel (Ford, Philips, stb.) A péri repüloteret néhány éve az AUDI jelentős hozzájárulásával, a magyar állam részvételével, részben európai
forrásokból korszerűsítették. A közeli, Gönyű mellett kialakított, dunai Ro-Ro kiköto szintén központi beruházásban, jelentos európai forrásokból
épült ki I.ütemében, a II. és III.ütem fejlesztése és elokészítése jelenleg folyik (2006-ra évi min. 2.000.000 t áru fogadására kialakítva)





A Point M1-E81 Ipari Park Fejleszto Kft. kizárólagos tulajdonában 58,6 ha egybefüggo iparterület van, amelynek egy része (cca. 2,6 ha-26000 m2) a
81.sz.foút (E575) déli oldalán helyezkedik el, a többi – 56 ha, azaz cca. 560.000 m2 terület a 81.sz.foút északi oldalán. A terület határai délen a
81.sz.foút, nyugaton egy gazdasági földút, északon és keleten szántóföldek, legelok, és árkok.
A terület összközmuves, azaz elektromos energia-, vezetékes gáz-, és ivóvízellátása, valamint szennyvízelvezetése megoldott.
A terület környezetvédelmi hatóság által vizsgáltan és dokumentáltan tiszta, szennyezodéstol mentes. A terület lényegében sík, néhány méter szintkülönbség
mérheto a néhol egymástól 6-700 m-re eso területhatárok között.
A terület 90%-a zöldmezo jellegu, azaz korábban beépítetlen, humuszos állapotú, kis részén (12 évvel ezelott megszunt) mezogazdasági telep néhány
épülete, illetve térburkolata található, amelyek mindegyike külön kérés, illetve megállapodás alapján nyomtalanul elbontásra kerül.

Telekalakítás

A szabályozott területen a 0,2 ha - 3,5 ha nagyságú telephelyek kialakítására van lehetőség.
A kisebb telephelyek (0,2 ha - 0,4 ha) elhelyezésére, a szabályozási terven K GY1 illetve a KGY3 jelű utak közötti területen javasolunk helyet biztosítani.
A közepes méretű telephelyek (1,0-1,2 ha) kialakítását a KGY1 jelű úttól délkeletre, illetve a KGY3 jelű úttól északkeletre javasolja a terv.
A nagyméretű telephelyek (3,0 ha) kialakítására a KGY2 jelű úttól észak-keletre van lehetőség.
A szabályozási terven jelölt telekhatárok irányadó jellegűek, az övezeti jelekben feltüntetett teleknagyságok, minimál méretek, tehát ezeknél nagyobb telkek bármely tömbben kialakíthatók.

Beépítés, építészeti igények

A tervezési terület vizuális és tájesztétikai szempontból frekventáltnak tekinthető helyen fekszik.
A javasolt telephelyeken belül nem határoztuk meg konkrétan az épületek helyét, de a szabályozási terven kijelöltük az épületek elhelyezésére felhasználható területet, az "építési hely határát".
A telephelyek beépítési szabályozásánál az alábbi szabályozási elveket rögzítettük:
· A telephelyek legnagyobb beépítettsége 50% lehet.
· A telephelyeken leburkolt felületek nagysága legfeljebb 25% lehet.
· A be nem épített és le nem burkolt telekterületeket intenzíven kialakított és fenntartott zöldfelületként kell kezelni.
· A telkeken építhető épületek építménymagassága telephelyterület nagyságonként változó.
A kisebb méretű telkeken 7,5 m - 9,0 m magas épületek elhelyezésére van lehetőség, míg a nagyobb méretű telkeken a 12,0 m-es építménymagasság is megengedett.

A beépítésre vonatkozó további részletes előírásokat az SZ-J jelű Szabályozási és övezeti terv és a Helyi építési szabályzat tartalmazza.
A terület infrastruktúrája elhasználódott korszerűtlen, a meglévő belső betonutak kopottak, töredezettek, az épületek túlnyomó többsége csak átmenetileg használható raktárként, felvonulási épületként, három éven belül lebontandók.
Háttérfejlesztés nélkül egy MW-ig tudunk elektromos áramot és 100 m3/nap mennyiségű vizet biztosítani.

Inrastruktúra, közművek:

Elektromos energia ellátás: szolgáltató: ÉDÁSZ, a területen jelenleg kiépült egy 20 KV-os légkábel, amelynek elérheto kapacitása 7 MW.
Ivóvíz: szolgáltató: Pannonvíz Rt., a területen jelenleg kiépült egy NÁ 100 csatlakozás a 81.sz.foút mellett húzódó NA 200 fo gerincvezetékrol. Igény
szerint ez a csatlakozás bovítheto, a felhasználható ivóvízmennyiség a teljes 56 ha szociális és minden nem ipari víz jellegu vízigényére számítottan
elegendo. Ipari vízigény esetén természetesen az igény jellegétol és nagyságától függoen lehet számolni az ivóvíz kapacitás egy részével. A tervezésnél
a teljes területre 135 m3/nap (13,5 m3/óra-3,75 l/sec) igényt számított a tervezo, a meglévo NÁ 100 csatlakozás ezt a mennyiséget biztosítja. A tüzivízellátás csak
kis részben megoldható az ivóvízvezeték hálózatról: nagyobb létesítmények esetén tüzivíz tározó építése szükséges.
Vezetékes gázellátás: A szolgáltató ÉGÁZ beruházásában, de nagyrészt a területen érdekelt fejleszto cégek finanszírozásában épült ki a területen a
gáz gerincvezeték, amelybol az iparterületre jutó felhasználható szabad kapacitás jelenleg 1400 nm3/óra. Az iparterület felé elágazó külso gerincvezeték
D 200 méretu középnyomású vezeték, a belso feltáróút mellett lévo belso gerincvezeték D 200 SDR (S5) PE 80 G méretu és típusú középnyomású
vezeték, amely a területen belül D 110 SDR 11 (S5) PE 80 G vezetékre vált át.
Szennyvíz elvezetés: Szolgáltató: Pannonvíz Rt., a területen 2004-2005 évben kiépítésre kerül a szennyvízcsatorna hálózat. A szennyvízcsatorna
Töltéstava község beruházásában, jelentos állami támogatással épül meg, befogadója Gyor város területén található. A gerincvezeték az iparterület
81.sz.foút melletti szélén, a foúttal párhuzamosan halad a községtol a gyori befogadó felé.
Az iparterületre a tervezo fajlagos számítással (az ivóvízigénnyel azonosan) 135 m3/nap kapacitás igényt határozott meg, aminek elvezetése a külso
(Töltéstava községhez vezeto) NA 110 nyomóvezetékre csatlakozó NA 200 KG-PVC belso vezetékkel van biztosítva.
A csatlakozás elott szennyvíz átemelo van kialakítva.
Közlekedés, útcsatlakozás: Az iparterület egy belso feltáróúttal csatlakozik a 81.sz. foútra. Az illetékes hatóság engedélye, ill. állásfoglalása alapján
a terület forgalmának jelentos megnövekedésével egy közúti csomópontnak kell épülnie a 81.sz.foút és a belso feltáróút csatlakozásánál.
Az útpálya szélessége 7 m, az útszelvény 22 m széles, a felszíni vízelvezetést az útpálya két oldalán kiépítésre kerülo nyílt árok biztosítja.

Letölthető kép: Itt

Kapcsolat

Ügyvezeto: Baráth Zoltán;
Kontakt személy a Point budapesti egységében: Viski Tamás:+36/30 510-3618; Dévai Erika: + 36/30 248-3209
A teljes iparterület kizárólagos tulajdonosa a PointM1-E81 Ipari Park Fejlesztő Kft.
(székhely: H-9086 Töltéstava-Táplánypuszta, iroda és postacím: 1068. Budapest, Benczúr u.28. fsz.6.
Tel: +36-1 3525450
Fax: +36-1 4137098
e-mail: www.pointm1e81.hu, ipar@pointm1e81.hu)